GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Atlantis Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi (Bundan böyle “Girişimci Kaşif” olarak anılacaktır.), Kullanıcılarının kişisel ve diğer bütün gizli verilerini, özel hayatın gizliliğine özen göstererek ele almaktadır. Bu kapsamda, Kullanıcıların üye olurken ve Girişimci Kaşif hizmetlerini kullanırken paylaştığı kişisel verilerinin korunması önem arz etmektedir. İşbu metin, Girişimci Kaşif’nin Gizlilik Politikası’nı açıklamak amacıyla hazırlanmış olup, elde edilebilecek kişisel veriler, bunların nasıl kullanılacağı ve yöneldiği kişilere ilişkin olarak Girişimci Kaşif tarafından takip edilen yol ve uygulanan yöntemler açıklanmaktadır.

Kişisel veriler dahil olmak üzere diğer bütün gizli bilgiler işbu Girişimci Kaşif Gizlilik Politikası’nda gösterilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamakta, üçüncü kişilere aktarılmamakta veya üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Girişimci Kaşif’ne ait olan eğitim platformuna üye olarak ilgi hizmetten yararlanacak Kullanıcıların, www.kayipsehiratlantis.com internet sitesi veya “Girişimci Kaşif Kampüs” mobil uygulamasından üye olması halinde, Kullanıcılardan isim, soy isim, doğum tarihi, adres, telefon numarası, IP adresi, elektronik posta adresi gibi kişisel verilerini paylaşması istenilmekte ve işbu veriler kaydedilmektedir.

 

1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

Kullanıcı; isim, soy isim, elektronik posta adresi, ev ve/veya cep telefonu numaraları, ev ve/veya iş adresi gibi kişisel bilgilerini üyelik kaydı sırasında internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden ve/veya Girişimci Kaşif Kampüs internet sitesi ve/veya mobil uygulamasını kullanırken paylaşmakta veya Çağrı Merkezi ile yapılan görüşmeler sırasında temin etmektedir.

Bunlar dışında, kullanılan cihaz bilgisi, izleme geçmişi, kullanılan ürün ve hizmetler, etkileşim sıklığı, kategori tercihleri, hizmetleri kullanma sıklığı, çerezler aracılığı ile toplanan tarayıcı ve giriş bilgileri gibi bilgiler de otomatik olarak kaydedilmektedir.

 

2. TOPLANAN VERİLER

Girişimci Kaşif, Kullanıcılarından aşağıdaki verileri toplamaktadır:

· Girişimci Kaşif hizmetlerine kayıt sırasında toplanan bilgiler; elektronik posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, posta kodu ve ülke, hesap şifresi,

· Girişimci Kaşif hizmetlerini kullanırken toplanan bilgiler; Girişimci Kaşif Kampüs internet sitesi ve/veya mobil uygulaması ile girdiğiniz etkileşimlerle ilgili veriler (tür seçimleri, geçmişi, arama sorguları ve benzeri diğer bilgiler),

· Girişimci Kaşif Çağrı Merkezi ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgiler (isim, soy isim, tarih, saat, görüşme sebebi, telefon numarası, çağrı ses kayıtları ve benzeri diğer bilgiler),

· Girişimci Kaşif Kampüs eğitim platformuna erişmek veya bağlanmak için kullanılan cihaza ilişkin bilgiler, URL’ye ilişkin bilgiler, tanımlama bilgisi verileri, IP adresi, cihaz tercihlerinden alınan veriler, tarayıcı türü, dil, dijital haklar yönetimi, işletim sistemi bilgileri, çerez verileri, benzersiz cihaz kimlikleri, cihaz özellikleri, ağ bağlantısı türü ve sağlayıcı, ağ ve cihaz performansı,

· Gönüllü olarak toplanan veriler; Girişimci Kaşif hesabında kullanılmak üzere yüklenen profil fotoğrafı, hassas konum bilgileri,

· Ödeme verileri; isim, soy isim, kredi kartı türü, son kullanma tarihi, kart numarası, posta kodu, cep telefonu numarası.

 

3. TOPLANAN VERİLERİN KULLANIMI

Girişimci Kaşif, Kullanıcılarının kişisel verilerini;

· Girişimci Kaşif ürünleri ve hizmetlerini sunmak, kişiselleştirilmek ve iyileştirilmek,

· Güncel Girişimci Kaşif kampanyaları hakkında Kullanıcılara bilgi vermek,

· Kullanıcı işlemlerini yerine getirmek ve takip etmek,

· Ölçüm, analiz ve diğer kurumsal hizmetleri sağlamak,

· Site/uygulamanın etkileşimli yönlerine katılmak,

· Kullanıcı ile iletişime geçmek, müşteri ilişkilerini geliştirmek,

· Kullanıcı tecrübelerini analiz ederek ürün ve hizmetlerini geliştirmek,

· Kullanıcının bulunduğu bölge veya ülkelere göre ihtiyaç tespitleri yapılarak, sonuçlara göre reklam ve hizmet sunmak,

· Kullanıcının Girişimci Kaşif hizmetlerinden faydalanabilmesi için gerekli ödemenin tahsili,

· Kullanıcı Sözleşmesi ve/veya Gizlilik Politikası’na aykırı hareketleri tespit etmek,

· Yasal düzenlemelere aykırı hareketleri belirlemek, engellemek, soruşturmak,

amacıyla kullanmaktadır.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN İLGİLİSİ

Kullanıcıların kişisel verileri yalnızca görevleri ile ilgili olarak işbu verileri öğrenme yetkisi olan kişiler tarafından işlenmektedir. İşbu görevli kişiler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Girişimci Kaşif Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen gizlilik yükümlülüklerine dair Girişimci Kaşif tarafından bilgilendirilmektedir.

Girişimci Kaşif, Kullanıcıların kişisel verilerini rızası olmaksızın üçüncü kişilere satmamayı veya kiralamamayı beyan ve taahhüt etmektedir. Girişimci Kaşif’nin haklarının korunması, dolandırıcılık ve buna ilişkin girişimlerin önlenmesi, yürürlükte olan bir yasaya uyulması adli, idari bir kararın uygulanması dışında kalan amaçlar dışında kişisel veriler Kullanıcıların rızası olmaksızın paylaşılmamaktadır. Ayrıca, Girişimci Kaşif hizmetlerinden faydalanılabilmesi

için gerekli ödemenin tahsili adına, Kullanıcının ödeme bilgileri, ödeme hizmeti kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

 

5. ERİŞİM, DEĞİŞTİRME, DURDURMA VE İTİRAZ HAKKI

Girişimci Kaşif eğitim platformu Kullanıcıları diledikleri takdirde kişisel verilerine erişmeyi talep edebilmektedir.

Kullanıcılar, kişisel verilerin değiştirilmesi veya imha edilmesi hakkından ve söz konusu verilerin işlenmesine yasal nedenlerle itiraz etme hakkından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde yararlanabilmektedir.

Kullanıcılar, açıklama yapma gereği olmaksızın itiraz hakkını kullanabilmektedir, işbu hakkın kullanılması için Girişimci Kaşif’ne başvurulması yeterlidir.

 

6. GÜVENLİK

Girişimci Kaşif, Kullanıcılarının kişisel verilerinin korunması, yetkisiz üçüncü kişilere veya kamuya alenileştirilmesini önlemek için gerekli makul tedbirleri alacağını beyan ve taahhüt etmektedir. Bu çerçevede, Kullanıcıların kişisel verilerine erişim yalnızca bu bilgileri görmesi gerekli olan ve Gizlilik Politikası’na uygun şekilde davranan Girişimci Kaşif çalışanları ile sınırlandırılmıştır.

Kullanıcıların verilerinin etkili biçimde korunabilmesi adına, HTTPS, Aktarım Katmanı Güvenliği(TLS), Güvenlik Yuva Katmanı (SSL) gibi güvenlik önlemleri alınmaktadır. Toplanan kişisel veriler, Girişimci Kaşif sunucularında şifrelenerek korunmaktadır. Muhtemel saldırılar ve bunları kolaylaştırabilecek sistem açıklarına karşı Girişimci Kaşif güvenlik sistemini periyodik olarak takip etmektedir. Ancak, işbu güvenlik önlemlerinin gerekli özen ve dikkat gösterilmesi suretiyle alınmasına rağmen karşılaşılabilecek engellenemeyen ihlallerin oluşması hallerinde, Girişimci Kaşif’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Hesap ve şifre güvenliğinden bizzat Kullanıcı sorumludur. Bu çerçevede, Kullanıcı güvenli bir şifre belirlemek zorunda olup, Kullanıcının işbu şifreyi üçüncü kişilerle paylaşmaması gerekmektedir. Girişimci Kaşif, internet sitesi ve mobil uygulamasında “Beni Hatırla” özelliği kullanmaktadır. Kullanıcı, dilerse bu özelliği kapatabilmektedir. Halka açık ve paylaşımlı kullanılan cihazlarda Kullanıcı bu özelliği kullanmamalı, eğitim platformundan ve kullanıcı hesabından çıkış yaptığından emin olmalıdır. Kullanıcı’nın hesap güvenliğine özen göstermemesi halinde uğrayacağı zararlardan Girişimci Kaşif sorumlu tutulamaz.

Kullanıcıların hizmet bedelinin ödenmesine ilişkin bilgilerinin elde edilmesi, güvenirliliği genel kabul görmüş güvenlik metotları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla, güvenli veri tabanları ve sunucuları, güvenlik yazılımları ve şifreleme yazılımları kullanılmaktadır.

 

7. ÇEREZLER (COOKIES)

Çerezler, bir internet sitesi ziyaret edildiği zaman tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna, kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi sağlanması, internet sitesinin geliştirilmesi, daha ilgili reklam sunma gibi amaçlarla kayıt edilen küçük metin dosyalarıdır. Girişimci Kaşif, çerezler sayesinde Kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için internet sitelerinin/mobil uygulamalarının kullanımı ile ilgili verileri toplamaktadır. Girişimci Kaşif, kalıcı ve oturum çerezleri olmak üzere iki çeşit çerez kullanmaktadır. Kalıcı çerezler Kullanıcıları, “Kullanıcı” olarak tanınmasına yardımcı olmakta, kişisel olarak kimliğinizin tespit edilmesine olanak sağlamamaktadır. Oturum çerezleri ise yalnızca Girişimci Kaşif Kampüs internet sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden giriş yapıldığında, oturum süresince etkin olmaktadır. Kaydedilen veriler ziyaret ettiğiniz sayfalar, ziyaret tarih ve saatleri veya diğer takip bilgileri olabilmektedir. Çerezler, kimlik doğrulama, güvenlik, tercihler, reklam, performans analizleri ve araştırma için kullanılabilmektedir.

Girişimci Kaşif, çerezlerin kullanım amaçlarıyla bağdaşacak şekilde, çerezler ile birlikte web beacon’ları da kullanabilmektedir. Ayrıca, HTML5, IndexedDB, WebSQL, gibi tarayıcı depolama alanı ve eklentileri gibi benzer başka teknolojiler de kullanmaktadır.

Kullanıcı, Girişimci Kaşif Kampüs internet sitesini ve/veya mobil uygulamasını kullanarak Gizlilik Politikası’nda belirtilen çerezlere ilişkin hususları kabul etmiş sayılmaktadır. Çerez uygulamasını kabul etmeyen Kullanıcı, tarayıcı üzerinden çerezlerin kaydedilmesini kapatabilmekte, kaydedilmiş çerezleri tarayıcı özellikleri veya üçüncül yazılımlar kullanarak silebilmektedir. Ancak, çerezlerin kapatılmasından dolayı, Girişimci Kaşif hizmetlerinin kullanımı sırasında aksaklıklar doğabilecektir. İşbu sebeple oluşabilecek sorunlar nedeniyle Girişimci Kaşif sorumluluk kabul etmemektedir.

Girişimci Kaşif, ayrıca bildirim yapmaksızın çerez politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

 

8. ÜÇÜNCÜL BAĞLANTILAR

Girişimci Kaşif Kampüs internet sitesi ve/veya mobil uygulaması üzerinde, üçüncü sitelere yönlendiren bağlantılar içerebilmektedir. İşbu bağlantılardan erişilen üçüncü sitelerde Girişimci Kaşif’nin söz hakkı, içerik yönetimi ve kontrolü bulunmamaktadır. İşbu nedenle gizlilik veya içeriklerin niteliği konusunda bu sitelerin uygulamalarından ve faaliyetlerinden Girişimci Kaşif mesul tutulamaz. İşbu sebeple hemen uyarmak gerekir ki, Kullanıcılar yönlendirilen işbu siteleri kullanmadan veya bu sitelere kişisel verilerini vermeden önce, kişisel verilerin korunması konusunda bu sitelerin gizlilik politikalarını incelemelidir.

 

9. YÖNETİM DEVRİ

Kullanıcıların kişisel verileri, satın alma, birleşme, bölünme veya yönetim değişikliği için ya da buna benzer herhangi bir yönetimsel değişiklik durumlarının hazırlık aşamalarında, verilerin paylaşılacağı üçüncü taraflara ilgi gizlilik yükümlülükleri hatırlatılmak suretiyle paylaşılabilecektir. Girişimci Kaşif’ni satın alan veya ortak olan gerçek veya tüzel kişi, aksi kararlaştırılmadıkça, işbu Gizlilik Politikası’nda belirlenen ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen usullerin dikkate alınması kaydıyla Kullanıcıların kişisel verilerini işlemeye devam etme hakkına sahiptir.

 

10. MUVAFAKAT

Kullanıcı, internet sitesini ve/veya mobil uygulamayı kullanmakla işbu Gizlilik Politikası’nı kabul etmektedir. İşbu Gizlilik Politikası’nı kabul etmeyen Kullanıcının Girişimci Kaşif Kampüs internet sitesini ve/veya mobil uygulamasını kullanmaması gerekmektedir.

 

11. DEĞİŞİKLİKLER

Girişimci Kaşif, Gizlilik Politikası’nı Kullanıcılarına haber vermeksizin değiştirebilmektedir. Değişiklik halinde internet sitesi ve/veya mobil uygulamadan kolaylıkla erişilebilecek olan işbu metin güncellenecektir. Kullanıcıların, Gizlilik Politikası’nı düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir. Gizlilik Politikası yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

12. İLETİŞİM

Gizliliğe ilişkin veya işbu Politika ile ilgili sorularınız, istekleriniz veya şikayetleriniz olması durumunda Girişimci Kaşif ile iletişime geçebilirsiniz.

Posta İle Ulaşmak İçin: Ortabayır Mahallesi Şair Çelebi Sokak Gürtaş İş Merkezi No:1 İç Kapı No:2 Kağıthane/İstanbul

Elektronik Posta Adresi: bilgi@kayipsehiratlantis.com

Telefon: 0507 6245 4503